Zespół Badawczy

Badanie rynku najmu mieszkań

Lepsze Badania

Lepsze Badania

05 cze 2023

Rynek prywatnego najmu mieszkań w Polsce, będący obszarem podatnym na zjawiska negatywne z punktu widzenia osób najmujących, pozostaje stosunkowo słabo przebadany. Przedmiotem prezentowanej analizy stały się internetowe oferty wynajmu mieszkań w miastach wojewódzkich. Zostały one przeszukane pod kątem występowania w nich zwrotów świadczących o charakterze wykluczającym bądź nielegalnym. Zdefiniowane w wyszukiwaniu zwroty dotyczyły osób posiadających dzieci lub zwierzęta, osób o innej narodowości niż polska, osób na studiach wyższych oraz osób nieposiadających pracy. Uwzględnione zostały także ogłoszenia mówiące o formie najmu okazjonalnego oraz te oferujące mieszkania o metrażu mniejszym niż 25m2. Analiza wykazała, że najczęściej występującymi w próbie zjawiskami były: wymóg najmu okazjonalnego (14%), wykluczenie osób ze zwierzętami (12%), wykluczenie osób niepracujących (8%) oraz wynajem tzw. „mikrokawalerek” o metrażu poniżej 25m2 (6%). Omawiane kolejno zjawiska zostały w raporcie rozpatrzone z perspektywy prawnej. Zmierzenie się z nimi powinno przełożyć się na lepszą sytuację na rynku najmu mieszkań. Ze względu na to rekomendujemy podjęcie określonych działań przez władze państwa, ośrodki badawcze, organizacje pozarządowe oraz same portale z ogłoszeniami.

Zachęcamy do przeczytania całości naszego raportu poniżej!

lub pobranie w go formacie PDF - pobierz.

Przeczytaj więcej:

    ← Do strony głównej