Zespół Badawczy

Badanie dostępności opieki żłobkowej

Lepsze Badania

Lepsze Badania

22 maj 2024

Raport o sytuacji żłobkowej w Polsce – który został przygotowany przez zespół Lepszych Badań – skupia się na analizie problemów i wyzwań, stojących przed systemem opieki żłobkowej. Celem badania jest podkreślenie znaczenia tej formy opieki jako kluczowego narzędzia do budowy obywatelskiego państwa opiekuńczego, które pomoże nam w realizacji najbardziej podstawowych potrzeb. Mamy nadzieję, że zwrócą one Waszą uwagę na konieczność poprawy dostępności i jakości opieki nad dziećmi oraz przekonają Was, że system tej opieki ma bezpośredni wpływ na aktywność zawodową kobiet i sytuację demograficzną w kraju.

Badania wskazują, że bez odpowiedniego wsparcia systemu żłobkowego, Polska będzie borykać się z dalszym spadkiem wskaźników urodzeń i problemami na rynku pracy. Liczymy, że raporty takie jak ten będą podstawą do podjęcia przez państwo i samorządy działań w celu poprawy dostępności opieki żłobkowej w naszym kraju, na rzecz lepszego jutra dla polskich rodzin.

Zachęcamy do przeczytania całości naszego raportu poniżej!

lub pobranie go w formacie PDF - pobierz.

Przeczytaj więcej:

    ← Do strony głównej