Zarząd Stowarzyszenia Lepsze Jutro

Zarząd Lepszego Jutra zajmuje się koordynowaniem działań Stowarzyszenia w celu jak najlepszego realizowania jego celów statutowych. W szczególności odpowiada za reprezentowanie Lepszego Jutra na zewnątrz, zarządzanie majątkiem i finansami oraz kierowaniem bieżącą pracą wszystkich zespołów i projektów. Skład Zarządu jest wybierany przez członków i członkinie Stowarzyszenia na dwuletnią kadencję z możliwością sprawowania funkcji maksymalnie przez dwie kadencje z rzędu.

Marcin Dziubek
Marcin Dziubek
Marcin Dziubek

Członek zarządu. Politolog, publicysta, edukator – pisze o tematach związanych z tożsamością, polską sceną polityczną i debatą publiczną.

Julia Godlewska
Julia Godlewska
Julia Godlewska

Członkini zarządu oraz koordynatorka wolontariatu. Organizatorka, kierowniczka, społeczniczka – w stowarzyszeniu odpowiada za zarządzanie finansami, pozyskiwanie środków, koordynację projektów, zaplecze administracyjne oraz koordynację wolontariatu.

Tomasz Sokołowski
Tomasz Sokołowski
Tomasz Sokołowski

Członek zarządu oraz członek zespołu komunikacyjno-technicznego. Organizator, inżynier dźwięku, społecznik. Odpowiada za proces publikacji treści. Zajmuje się montażem filmów i podcastów oraz sprawami organizacyjnymi stowarzyszenia.