O Stowarzyszeniu Lepsze Jutro

Stowarzyszenie Lepsze Jutro jest organizacją pozarządową i think tankiem powstałym w 2021 roku. Za cel działania stawiamy sobie poprawę jakości debaty publicznej w Polsce poprzez promowanie inkluzywnego dialogu, dostępu do wiedzy oraz szerokiej partycypacji w życiu politycznym. W naszej publicystyce, badaniach i działaniach edukacyjnych pokazujemy, że polityka powinna być sferą dostępną dla wszystkich, włączającą różne wspólnoty i tożsamości oraz opartą o przyjazne ludziom państwo.

Członkowie Lepszego Jutra

Zespoły Lepszego Jutra