Dorzuć się do Lepszego Jutra

Jeśli podoba Ci się to co robimy, zachęcamy do wsparcia nas finansowo! Ucieszą nas zarówno jednorazowe wpłaty, jak i ustawienie stałego polecenia przelewu - pamiętajcie każda złotówka się liczy!

Dane do wpłaty przelewem:

95 1600 1462 1800 6675 6000 0001

Stowarzyszenie Lepsze Jutro

ul. Norymberska 10a /30, 30-376 Kraków

W tytule przelewu wpisz:

Darowizna na cele statutowe


Kwotę, którą przekażecie na nasze działania, możecie odliczyć od podatku dochodowego - nasze stowarzyszenie realizuje zadania pożytku publicznego!


Z ulgi mogą skorzystać podatnicy, którzy:

  • 1. przekazali w roku podatkowym darowizny na cele pożytku publicznego, kultu religijnego lub krwiodawstwa;
  • 2. byli opodatkowani według skali podatkowej lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt ewidencjonowany);
  • 3. posiadają dowody, z których wynika wysokość poniesionych wydatków, tj.: w przypadku darowizny pieniężnej – dowód wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy,(...);
  • 4. przekazanej darowizny nie zaliczyli do kosztów uzyskania przychodów, nie odliczyli już wcześniej od dochodu (przychodu) albo darowizna nie została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Odliczeń dokonuje się w zeznaniu podatkowym: PIT-37, PIT-36, PIT-28 oraz w dołączanym do tych zeznań załączniku PIT/O. W załączniku podaje się również dane obdarowanego oraz wysokość dokonanej na jego rzecz darowizny.