Lepsza Publicystyka

1 / 2024

W poprzednim numerze naszej Lepszej Publicystyki poświęciliśmy uwagę kwestiom związanym z zachowywaniem równowagi. Pisaliśmy wówczas o naszym zdrowiu, tożsamości czy najbliższym otoczeniu. Nie umykały nam także z pola widzenia szersze tematy, takie jak demokracja i wybory parlamentarne. Teraz nadchodzi wiosna i po chwili wytchnienia wracamy z nową energią. Serdecznie zapraszamy do lektury tekstów, które obracają się wokół tematu przewodniego tego numeru – samoorganizacji. Pojęcie to odnosimy do różnych kontekstów: wsparcia psychologicznego, opieki nad dziećmi, społeczności queerowej, strajków czy związków zawodowych. Wraz z redakcją zależy mi, by pokazać, że z różnymi sprawami nie musimy zostawać sami i same. Chcemy podkreślić, jak wiele naszych aktywności opiera się na oddolnych inicjatywach; podejmowanych wspólnie, spontanicznie lub w konkretnych strukturach, z myślą o naszych zasobach i potrzebach. Udanej lektury i wielu inspiracji do działania!

Autorka okładki: Aleksandra Górka
Okładka magazynu 1 / 2024

W tym wydaniu

Inne numery

Okładka magazynu 3 / 2024

3 / 2024

Okładka magazynu 2 / 2024

2 / 2024

Okładka magazynu 3 / 2023

3 / 2023

Okładka magazynu 2 / 2023

2 / 2023

Okładka magazynu 1 / 2023

1 / 2023